autonoom zijn - in controle zijn
Autonoom zijn en blijven
Zelfstandig, onafhankelijk. Zonder dat een ander controle over je heeft.

Er zijn diverse definities van autonomie. Afhankelijk van de context in welke deze wordt geplaatst. Een belangrijke definitie is de “competentie autonomie”. Dit is zich onafhankelijk gedragen; zelfstandig beslissingen durven nemen en handelingen verrichten.

  •  Een discussie wordt niet uit de weg gegaan
  • Is er een conflict: je behoudt het overzicht
  • Beslissingen worden genomen. Ook als er een risico is dat het fout zou kunnen gaan
  • Er is overtuigingskracht
  • Er is een professionele uitstraling vanuit een eigen deskundigheid

In bovenstaande zien we een zelfstandig persoon, zelfverzekerd, krachtig met een oprechte uitstraling. Deze persoon is besluitvaardig, neemt initiatief, beschikt over overtuigingskracht en managementvaardigheden.

Naast het gegeven dat de mens een sociaal wezen is, kent ieder mens een gevoel van zelfbeschikking. Uit een internationaal onderzoek naar autonomie(gevoel) als universele basisbehoefte van de mens kwam naar voren dat menselijke motivatie samenhangt met de mate van het gevoel van zelfbeschikking. Een gebrek aan een mate van zelfbeschikking belemmert de intrinsieke motivatie van een persoon. Dat is zichtbaar in veel werksituaties. Het motiveren van werknemers met behulp van belonen en straffen doet de autonomiebehoefte tekort en zal de motivatie en effectiviteit van het werk juist doen afnemen…. Een gevoel van autonomie blijkt een belangrijke factor te zijn in het welbevinden van de mens.

Autonomie blijkt één van de belangrijkste voorwaarden te zijn voor een gelukkig werkleven. Een onderzoek van de universiteit van Birmingham (autonomy in the workplace has positive effects on well-beiing and job satisfaction. 24 april 2017) waarbij data van 20.000 werknemers waren betrokken liet zien dat eigen controle over de uitvoering van de taken en de indeling van de tijd leidde tot een hogere werktevredenheid, meer motivatie en een gelukkiger leven in het algemeen.

Helaas zien we op veel werkplekken dat de autonomie van een werknemer wordt beperkt. Er is een (te) strak keurslijf. De manager bemoeit zich overal mee. Hierdoor wordt het eigen initiatief doodgeslagen. Volgens een studie uit 2002 (micromanagement – a costly management style. Collins) is dit soort management (micromanagement) “slecht voor de moraal, zorgt het voor een groot verloop en verlaagt het de productiviteit”. Toch is dat precies wat veel managers verkeerd doen, benadrukken de onderzoekers uit Birmingham: ze weigeren hun werknemers meer autonomie te geven, ook al worden ze daar gelukkiger van en ook al is het goed voor de productiviteit. Ergens is dat niet gek: de belangrijkste taak van managers is leidinggeven aan werknemers. Als ze dat niet meer hoeven te doen, blijft er weinig van hun takenpakket over.

Stressfactoren blijken minder kwaad te doen als een werknemer meer controle en zelfbeschikking ervaart. Stressfactoren waar werknemers geen controle over hebben zijn veel schadelijker dan factoren die wel in enige mate kunnen worden gecontroleerd. Autonomie op de werkvloer zou zelfs goed zijn voor je levensverwachting (volgens psychologie professor Steve Maier)

Belangrijk ter preventie van een (nieuwe) burn-out is autonomie. Ben je burn-out geworden, dan is het herwinnen van de autonomie een belangrijk item.

Als de bedrijfscultuur autonomie van de werknemer in de weg staat, heeft de werkgever een groot probleem. Een autonome werknemer zal een andere baan zoeken.

Belangrijk in het hele herstelproces is dat degene die burn-out is (geweest) in zijn kracht komt en tools ontwikkeld om zijn of haar autonomie te herwinnen en te houden.

Maak Een Afspraak

Neem contact met ons op

Meer informatie of advies op maat?
  • Bij voorkeur mobiel