Stress verschillen bij mannen en vrouwen

Stress verschillen bij mannen en vrouwen

Omgaan met Stress. Mannen, vrouwen en kinderen reageren verschillend op stress. Maar ook verschillende persoonlijkheden reageren anders op stress. Probeer stress te zien als een uitdaging in plaats van een tegenslag.
Actie

Mannen: hebben een voorkeur voor een probleemgerichte, actieve aanpak
Vrouwen: maken gebruiken van allerlei emotiegerichte vormen bij het  omgaan met stress

Dit komt naar voren uit een onderzoek van Vingerhoets en Van Heck.

Mannen:  gaan vaker over tot een rationele aanpak en hebben de neiging de problemen van de positieve kant te bekijken
Vrouwen: geven zich juist meer over aan zelfverwijten en aan het uiten van emoties
Vrouwen: zoeken vaker steun bij hun omgeving dan mannen

Uit onderzoek blijkt dat vrouwen gevoeliger zijn voor stress dan mannen (Psychological Bulletin 2006). Vrouwen hebben daarom ook vaker slaapproblemen, nachtmerries, paniekaanvallen en ze beleven de trauma’s opnieuw. Mannen die grote stress ervaren worden er bozer en gewelddadiger van.

Kinderen gaan anders om met stress. Zij pakken nooit het probleem in zijn geheel aan. Terwijl volwassen uitgebreid willen praten willen kinderen maar een klein stukje aanpakken. En ze hebben eigen technieken om niet aan de problemen te hoeven denken. Ze leiden zichzelf gewoon af met een woordspelletje, of iets anders doen.

Mannen:  blijven mannen (relatief) gezond. Het grootste probleem bij mannen is de te grote productie van stresshormonen waardoor het denken verstoord raakt. Deze hormonen moeten weggewerkt worden. En dat doen mannen: actie.

Vrouwen: praten… zittend. Daardoor raken de stresshormonen niet op. Met als gevolg psychosomatische ziekten.
 

Zittend “bezig zijn” zorgt er niet voor dat de stress hormonen weggewerkt worden. En de stress blijft hangen. Het probleem wordt wel opgelost, maar de stresshormonen niet. Beide strategieën zijn nodig.

Reactie

Het basisverschil tussen beide seksen zit hem vooral in het reactie verschil op stress tussen beiden.
Mannen gaan de strijd aan en vluchten.
Vrouwen hebben als basisstrategie “tend-and-befriend”.
Veiligheid scheppen door lief gevonden te worden waarbij veel manipulatie bij kan komen. Het is een poging veiligheid te scheppen door lief gevonden te worden. De vrouw heeft hierbij een “dubbele agenda”. Die vrouwelijke basisstrategie wordt vaak over het hoofd gezien.
Vanuit dat continue streven naar veilige relaties hebben vrouwen een vrij sterke, zich steeds herhalende behoefde dat anderen, in het bijzonder hun partner, waardering voor hen uitspraken.

Vrouwen voelen zich eerder onveilig dan mannen, waarschijnlijk omdat ze uiteindelijk voor hun bescherming niet op eigen fysieke kracht kunnen rekenen.
De behoefte aan erkenning is bij de man meer versluierd, omdat hij twee bronnen voor die erkenning heeft.
De eerste bron wordt gevormd door zijn eigen prestaties en acties en van de tweede is hij zich meestal niet eens bewust: de erkenning door de vrouwen in zijn leven. Vrouwen geven mannen die voor hen belangrijk zijn steeds vanzelfsprekende bevestiging. Daarom is het ook zo ernstig als een vrouw daar om wat voor reden mee ophoudt!

Nu is bovenstaande nogal stellig neergezet. Voor de duidelijkheid: alle varianten in de verschillen zijn mogelijk natuurlijk.
[Bron: NRC Wetenschap & onderwijs 20-11-2004]