Burn-out bij Jongeren, kan dat?

Burn-out bij Jongeren, kan dat?

72.000 jongeren onder de 25 jaar zitten thuis

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat 100.000 jongeren onder 35 jaar lijden aan burn-out klachten zoals angst, stressklachten, vermoeidheid, totale uitputting, concentratieproblemen, mentale disorder, emotionele disbalans, piekeren, spierklachten, onverklaarbare klachten, slaapproblemen, buikklachten.

Ruim 72.000 jongeren onder de 25 jaar zitten thuis vanwege arbeidsongeschiktheid. 85% van hen heeft te maken met stress, depressies of een ontwikkelingsstoornis zoals ADD en ADHD. (cijfers CBS 2015) Niet de verwachting die ze hadden na het behalen van hun diploma waarmee ze dachten een goede toekomst te kunnen creëren. Ze voelen een prestatiedruk die ze niet aankunnen. Hoe is het mogelijk?

Een burnout bij jongeren komt steeds vaker voor. De aanname in het verleden dat het ontwikkelen van een burn-out zeker 15 jaar duurt, blijkt niet correct te zijn. Steeds meer jongeren krijgen de diagnose burn-out. En die is lang niet altijd werkgerelateerd.
1 op de 3 jongeren tussen de 16 en 24 jaar maken zich zorgen over burn-out. In de leeftijdsgsroep 25 tot 35 jaar ervaren 16% burn-out klachten. Hiermee liggen de percentages ruim 10% boven het landelijk gemiddelde. (cijfers CBS 2015).

Oorzaken burn-out bij jongeren:

Jongeren met een burn-out. Dat kan toch niet. Geen zorgen toch? Geen verplichtingen toch?
Prestatiedrang. Net als volwassenen een oorzaak van burn-out. Tieners willen bij de top horen. Op youtube zien we filmpjes met beroemdheden van hun leeftijd en dat willen ze zelf ook.
Torenhoge verwachtingen vanuit de omgeving en vanuit zichzelf. En dan merken dat de lat te hoog wordt gelegd. Teleurstelling licht op de loer, frustratie.
Perfectionisme. Tieners, adolescenten en kinderen met veel verantwoordelijkheidsgevoel lopen een groot risico om een burn-out te krijgen. Doorgaan zonder klagen. Een grote factor om burn-out te geraken.

Onvoldoende herstel
Jongeren denken dat ze alles aankunnen en dat met een beetje bijslapen na een nacht of weekend doorhalen voldoende is voor volledig herstel. Onvoldoende besef wat herstel is, is hier ook een factor. Niets willen missen. Alles meemaken. Een goede stimulans om meer stressklachten te krijgen. De boodschap in je jeugd is dikwijls: je kunt alles bereiken wat je wilt. Als je er maar voor gaat. En dan merken dat deze boodschap niet klopt. Dat het echt werken is. “Levensstress”. Van een onbezorgd leven naar een leven met verantwoordelijkheden. Kinderen krijgen, rekening moeten houden met een partner, vechten om een plekje op “het” werk. Het gevoel mee te (moeten) doen met een ratrace en het gevoel dat dit niet is wat prettig is. Prestatiedruk. Wordt bepaald vanuit de omgeving, opvoeding en innerlijke drang.
Opvoeding

Ouders geven kinderen een bepaalde werkethiek mee. Niet aanstellen, gewoon doorgaan. Onze instelling over werken bijvoorbeeld krijgen we ook via de genen doorgegeven. Alweer een fundament om makkelijker een burn-out te krijgen dan wanneer een mindere werkethiek wordt opgelegd. Veeleisende ouders vergeten hun kinderen nogal eens kinderen hun grenzen te leren herkennen en erkennen.
Wat dikwijls vergeten wordt is dat een kind een ontwikkeling meemaakt onder invloed van de omgeving. Het is duidelijk dat kinderen in ontwikkeling bij prestatie drang en -dwang kans lopen op een slechte ontwikkeling van het stress systeem. Alle systemen zijn in ontwikkeling en bij overbelasting tijdens deze ontwikkeling zullen deze systemen beschadigt raken met alle gevolgen van dien.
Ouders beschouwen hun kinderen nog al eens als fantantisch, alles kunners. Zodra ze buiten de ouderlijke bescherming komen, merken ze het tegenovergestelde. Ze zijn niet zo fantastisch. Dit geeft natuurlijk ook heftige stress.

Omgeving

Social media en mobiele telefoons roepen onrealistische verwachtingen op. Goede items worden gedeeld, (haast nooit negatieve items) alsof er geen mislukkingen zijn. En dat het normaal is. Dit geeft een vertekend beeld van de werkelijkheid. Gevolg: de jongere gaat twijfelen. “Alles is mooi” is de boodschap en je bent dom als het je niet lukt. “Het perfecte lichaam, een perfect uiterlijk, een perfecte leefomgeving, een perfecte vakantie,…..”
Onder deze druk zal de burn-out kandidaat steeds harder gaan werken om uiteindelijk te kunnen voldoen aan de eisen vanuit de omgeving.

Innerlijke drang

Legt de jongere zichzelf een te grote prestatiedoel op?
De jongere van tegenwoordig besteed veel tijd aan extra dingen in vergelijking met vroeger. Een bijbaantje, social media, telefoon, whasapp. Gemiddeld wordt 3 tot 5 uur per dag aan social media besteed per dag. Logisch dat op deze tijd het inplannen van hersteltijd dikwijls minimaal is. Er is veel tijdstress.
Dankzij social media krijgt de jongere het gevoel dat hij minder leuke dingen doet dan iemand anders waardoor zijn zelfbeeld aangetast wordt. Hij moet het toch ook kunnen?
De keuze voor een opleiding is reuze (dus we krijgen keuzestress). Doen ze een opleiding (opleiding stress, prestatiestress, tijdstress, financiele stress) dan merken ze te laat dat ze een verkeerde keuze hebben gemaakt. Weer opnieuw beginnen met alle gevolgen van dien.
Dan komt de jongere in de maatschappij en merkt dat hij als werknemer (als hij werk heeft gevonden, eindelijk) niet wordt gewaardeerd. Als groentje moet hij zich zien waar te maken. Nog eens werkstress, werkkeuzestress, stress als flexwerker, financiele stress door onzekerheid over het werk, levensstress, etc.

Stress, Stress, Stress, Stress, …………..
Hoe doorbreken we het voortdurende gevecht binnen in ons? Hoe kunnen we de stress managen?
  • Terug naar jezelf zien te komen
  • Je eigen keuzes leren maken
  • Vergroting van de frustratie tolerantie

Onder begeleiding van een stress coach is dit echt mogelijk.

Maak Een Afspraak

Neem contact met ons op

Meer informatie of advies op maat?
  • Bij voorkeur mobiel