Intense verveling op het werk. Ik heb een Bore-Out!

Intense verveling op het werk. Ik heb een Bore-Out!

Een bore out lijkt op een burn-out. Maar dat is het niet. Al zijn de symptomen hetzelfde. Maar de oorzaak zit totaal ergens anders. De klachten worden veroorzaakt door verveling, routine op het werk, onvoldoende uitdaging. Niet in stressig werk. Volgens Amerikaanse data loopt zo’n 15% van de werknemers rond met bore-out verschijnselen. Hoeveel werknemers in Nederland rondlopen met een bore-out is niet duidelijk. Maar dat het in Nederland voorkomt is zeker.
Is bore out een ziekte?: Een bore out wordt niet gezien als een ziekte, zoals een burn out. Er is dus ook geen klinische diagnose vast te stellen en geen officiële behandelmethode. Het gebrek aan kennis en ook aan erkenning van de ernst van een bore out zorgt ervoor dat het vaak lastig is om een bore out te bespreken en een plan te maken om de oorzaken weg te nemen.

Bore-out versus een burn-out

Wie zien dezelfde verschijnselen van een burn-out optreden bij een bore-out. Een bore-out is eigenlijk een vervelingsziekte (ook wel eens kantoorziekte genoemd). Die wordt veroorzaakt door routinematig werk, werk zonder voldoende uitdaging, werk wat geen voldoening geeft, werk dat onder het niveau wordt gedaan (te hooggekwalificeerd zijn), een bedrijfscultuur die niet open staat voor innovatie en eigen initiatief (te weinig autonomie hebben, te veel micromanagement in het bedrijf). Bij hoogbegaafden zie je een bore-out vaker ontstaan. Verveling veroorzaakt stress en put een werknemer uit. Omdat de verschijnselen sterk lijken op een burn-out krijgen deze werknemers van de arts snel de stikker burn-out opgeplakt.

Verschijnselen

De verschijnselen lijken sterk op een burn-out en worden daarmee dan ook makkelijk verward:

 • Slecht slapen
 • Depressiviteit, lusteloosheid
 • Geheugenproblemen
  Gevoel van machteloosheid
 • Opgejaagd voelen
 • Nergens zin in hebben
 • Niet kunnen genieten
 • Snel geïrriteerd, kort lontje
 • Cynisme
 • Makkelijk gefrustreerd
 • Overdag erg vermoeid. Zowel lichamelijk als mentaal
 • Gebrek aan concentratie
 • Laag zelfbeeld, twijfelen over jezelf
 • Uitstelgedrag van werktaken
 • Doen alsof je hard aan het werk bent
 • Werk uitsmeren over de uren/dagen
 • Geen initiatief meer kunnen nemen
 • Geen of sterk verminderde behoefte aan sex
 • Allerlei fysieke klachten zoals: spier/gewrichtsklachten, darmklachten, migraine, hoofdpijn, hyperventilatie, klachten in de borstregio die niet aanwijsbaar hartklachten zijn, hoge bloeddruk, hartkloppingen